مخابرات ما - باید باور کنیم که در کشوری زندگی میکنیم که وقت و انرژی و ... آدمها ارزشی نداره. اینکه دیگه به سیستم مربوط نمیشه.به رفتار شخصی مردم بستگی داره.

بعد از حدود 20 ساعت بالاخره سایت سرور به من خبر داد که بدلیل ایجاد اختلال از سوی ما روی سرور سایت را بسته است.

حالا ما چه میکنیم که این وضعیت ایجاد شده نمیدانم.

احتمالا برنامه های جدید و تغییراتی که داده ایم موجب این مسائل شده است.

بهر حال به شما خبر دادم که نگران نباشید.بزودی مشکل رفع و سایت بالا خواهد آمد.

ناراحتی من از این است که حداقل یک ایمیل هم به ما نداده اند بلکه یک جا سایت را بسته اند. در حالیکه وقتی فاکتور ماهانه صادر می کنند بلافاصله ایمیل میزنند, همزمان پیامک هم میزنند  تا فاکتور سریعا پرداخت شود.

عیبی ندارد.

باید باور کنیم که کجا زندگی میکنیم.

پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ ساعت 22:57 | لینک ثابت |
امروز 6 فروردین 94 بدلایلی که خودم هم نمیدونم سایت مخابرات ما از دسترس خارج شده است.تماسهای مکرر و ارسال پیامها و ایمیلهای مکرر برای مالک سرور نتیجه ای نداشته است.

متاسفانه عادت بدی در کشور ما ظهر پیدا کرده است .آن هم این است که وقتی مشکلی داریم (خواه مخابرات خواه برق خواه آب و یا حتی سرور) سعی میکنیم معترضین و مردم را در بیخبری کامل نگه داریم.

متاسفانه حتی بمن گفته نشده است به چه دلیلی از دسترس خارج شده است. آیا مشکل از سرور است؟ یا از سایت ما؟

پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ ساعت 18:27 | لینک ثابت |